Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

0507 40ed 500
Reposted fromkudlaty kudlaty
0515 5b88 500
Reposted fromkudlaty kudlaty
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

October 24 2017

9409 bc57 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

October 23 2017

0229 aa99
Reposted fromursa-major ursa-major

October 17 2017

Wsparcie to blask spojrzenia, ciepło dłoni, która gładzi włosy, splata je w warkocze albo bawi się nimi jak wiatr. Wsparcie to ciepła herbata i plasterek cytryny na gorączkę, nadzieja na niebieskie jutro. Wsparcie to most, który ciągnie się od ramion do serca". 
— Kaja Kowalewska – Siedem grzechów głuchych
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

October 12 2017

1009 890d
Reposted fromipo ipo

October 11 2017

7308 544e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
5789 3c28 500
Reposted fromjoycelovinnico joycelovinnico

October 07 2017

4326 5b35
Reposted frombrumous brumous
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
4398 60ca
Reposted fromursa-major ursa-major
4425 cef9
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl